Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tôi có cài đặt IMAP hay POP?

Khám phá xem tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn bật IMAP hay POP. Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng cài đặt IMAP để thiết lập tài khoản email.

Gói không gian làm việc Bật IMAP Bật POP
Doanh nghiệp không giới hạn x x
Doanh nghiệp x x
Cá nhân x x
Miễn phí x

Nếu bạn không chắc chắn mình có loại gói nào, hãy làm theo các bước sau:

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy Trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
  2. Vui lòng tìm Email trong không gian làm việc và chọn mũi tên để xem gói của bạn.
  3. Nếu gói email của bạn có hiển thịMiễn phí, thì bạn có email đã bật POP. Nếu không, bạn có thể sử dụng IMAP để thiết lập email của mình.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.