Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tôi có cài đặt IMAP hay POP?

Khám phá xem tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn bật IMAP hay POP. (Tìm hiểu về điểm khác biệt giữa IMAP và POP)

Gói không gian làm việc Hỗ trợ IMAP Hỗ trợ POP
Doanh nghiệp không giới hạn x x
Doanh nghiệp x x
Cá nhân x x
Miễn phí x

Lưu ý: Sau tháng 8 năm 2017, các gói Doanh nghiệp sẽ cập nhật thành gói Doanh nghiệp không giới hạn vào thời gian gia hạn tiếp theo.

Nếu bạn không chắc chắn mình có loại gói nào, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở Sản phẩm của tôi.
  2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
  3. Nếu Gói email của bạn hiển thị Miễn phí, thì bạn có email hỗ trợ POP. Nếu không, bạn có thể sử dụng IMAP để thiết lập email của mình.

    Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cài đặt IMAP để thiết lập tài khoản email.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.