Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Do I need more than one dedicated IP address for my VPS?

The quick answer is no. One dedicated IP address for your VPS works for:

  • Multiple SSL certificates. Your server supports Server Name Indication (SNI), which means you don't need one dedicated IP address for each SSL certificate on the server.
  • Search engine optimization (SEO). A single IP address doesn't affect the SEO for any of the websites on your server. Just make sure each site has its own directory on the server.
  • Site previews. Your customers can preview their websites using the same IP address as long as you've configured cPanel or Plesk properly.

More info

Liên quan đến cộng đồng

AdmNash's Avatar
Self-managed Linux VPS and Hostname

2 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

Goja's Avatar
It is clear that these cubs have no thoughts.

1 Câu trả lời

Last posted 9 months ago.

vanishedvan's Avatar
502 Bad Gateway

5 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Suku's Avatar
rDNS not setup for VPS

5 Câu trả lời

Last posted 6 months ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng