Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tôi có cần sao lưu website WordPress được quản lý không?

WordPress được quản lý sẽ giúp bạn sao lưu tự động trong 30 ngày — bạn không cần làm gì để kích hoạt tính năng này. Với tài khoản Pro, bạn cần có trình cắm Worker để chạy các bản sao lưu mà được cài đặt theo mặc định (tài khoản Pro sẽ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada).

Cảnh báo: Các bản sao lưu chỉ khả dụng trong các gói WordPress được quản lý hiện hoạt. Nếu gói bị loại bỏ do thanh toán không thành công, bạn sẽ cần khôi phục từ các bản sao lưu cục bộ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để có thêm lựa chọn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin