Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tôi có cần sao lưu website WordPress được quản lý không?

WordPress được quản lý giúp bạn sao lưu tự động trong 30 ngày — bạn không cần làm gì để kích hoạt tính năng này.

Note: The Worker Plugin for Pro Accounts is required in order for backups to run. (Pro accounts are available in the U.S.A. and Canada.)

Nếu bạn muốn sử dụng bản sao lưu để khôi phục trang, hãy xem một trong những bài viết sau:

  • Khôi phục trang của tôi (đối với tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu hoặc Nhà phát triển)
  • Khôi phục trang của tôi (for Pro Managed WordPress accounts, available in the U.S.A. and Canada only)
  • (for Pro Managed WordPress accounts, available in the U.S.A. and Canada only)

Note: Backups are only available for active Managed WordPress plans. If the plan is removed due to failed billing, you will need to restore from local backups or contact support for additional options.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.