Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Sản phẩm dịch vụ lưu trữ của chúng tôi có nhiều gói và loại. Đây là cách kiểm tra những gì bạn có, so sánh các gói và giá, và quyết định xem bạn có muốn nâng cấp hay không.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Loại tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn được hiển thị trong Lưu trữ web. Hoặc, nếu bạn có tài khoản Dịch vụ lưu trữ WordPress, loại tài khoản của bạn sẽ hiển thị trong WordPress được quản lý.
  tìm loại tài khoản của tôi

  Lưu ý: Bạn có cài đặt WordPress trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux hoặc Dịch vụ lưu trữ Windows không? Đó vẫn là Dịch vụ lưu trữ Web hoặc Dịch vụ lưu trữ Windows, khác với Dịch vụ lưu trữ WordPress.

Loại và bậc của tài khoản dịch vụ lưu trữ

Loại tài khoản là:

 • Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel: Linux OS (hệ điều hành) trên máy chủ, với quyền truy cập cPanel thông qua Bảng điều khiển tài khoản. Bạn tự cài đặt các ứng dụng như WordPress bằng cPanel.
 • Website WordPress được quản lý: Chúng tôi sẽ cài đặt WordPress cho bạn, với quyền truy cập vào WordPress thông qua phần Tổng quan của tài khoản.
 • Web Hosting Plus: Linux OS, với quyền truy cập cPanel thông qua Bảng điều khiển tài khoản. Bao gồm nhiều tài nguyên chuyên dụng hơn Dịch vụ lưu trữ Linux. Bạn tự cài đặt các ứng dụng như WordPress bằng cPanel.
 • Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk: Windows OS, với quyền truy cập Plesk thông qua Bảng điều khiển tài khoản. Bạn tự cài đặt các ứng dụng như WordPress bằng Plesk.
 • Lưu trữ được chia sẻ với Linux hoặc Lưu trữ web với Windows: Còn được gọi là Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển. Đã ngừng hoạt động (trừ Các bài viết hỗ trợ).

Bậc (Tiết kiệm, Cao cấp, Cốt yếu, v.v.) đại diện cho các tính năng đi kèm với gói dịch vụ lưu trữ của bạn - bậc càng cao, các tính năng càng hiệu quả. Để biết thông tin chi tiết về các bậc dịch vụ lưu trữ của bạn, hãy xem: