Tôi có thể bán những mặt hàng nào trên trang của mình?

Dưới đây là các giới hạn cho những mặt hàng bạn có thể bán trên Cửa hàng trực tuyến hoặc Giỏ mua hàng nhanh:

  • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm được đăng bán trên Cửa hàng trên web của bạn đều tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Mọi mặt hàng GoDaddy xác định là không được phép kinh doanh hoặc thuộc một hay nhiều danh mục sau sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Việc vi phạm Chính sách này cũng có thể dẫn đến một loạt các hành động khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: giới hạn về đặc quyền tài khoản, treo tài khoản, hủy tài khoản và/hoặc mất phí cho các danh mục bị hủy. Nếu bạn dùng Stripe trên trang để thu tiền thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ, xem Danh sách ngành, nghề cấm kinh doanh của Stripe.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.