Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tôi có thể gia hạn tên miền của mình sau khi tên này hết hạn không?

Có, trong nhiều trường hợp. Việc này phụ thuộc vào đuôi miền mở rộng của bạn và các quy định của cơ quan đăng ký.

Nếu cơ quan đăng ký đuôi miền mở rộng của bạn cho phép, chúng tôi sẽ giữ miền đã hết hạn để đợi bạn gia hạn trong vài ngày. Đối với nhiều đuôi miền mở rộng (như: .com, .net và .org), có một giai đoạn ưu đãi để bạn gia hạn tên miền sau thời điểm hết hạn mà không bị phạt. Sau giai đoạn ưu đãi cho các đuôi mở rộng đó, bạn phải trả một khoản phí mua lại và phí gia hạn thông thường, nếu bạn muốn giữ lại tên miền.

Giai đoạn ưu đãi này không được áp dụng cho một số đuôi miền mở rộng, chủ yếu là đuôi mở rộng mã quốc gia (ccTLD). Sau khi tên miền hết hạn, bạn phải trả một khoản phí mua lại và phí gia hạn để giữ được tên miền.

Quy trình xử lý tên miền đã hết hạn của chúng tôi

Quy trình xử lý tên miền đã hết hạn của chúng tôi, với tư cách là nhà đăng ký, thay đổi theo đuôi miền mở rộng của bạn và các cài đặt gia hạn tương ứng. Trước thời điểm hết hạn, chúng tôi sẽ gửi một số email nhắc bạn gia hạn tên miền.

If you set your domain names to automatically renew, we attempt to renew the registrations for you the day after expiration. If we are unable to bill you due to changes in your account, we park your expired domain names and notify you via email again.

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn mới cập nhật thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán cho tự động gia hạn. Bạn cũng có thể thay đổi thông tin liên hệ bất cứ lúc nào để đảm bảo tự động gia hạn diễn ra liền mạch.

Nếu bạn đặt để tên miền được gia hạn thủ công và mặc cho tên miền hết hạn, thì chúng tôi sẽ cho thuê tên miền đã hết hạn của bạn và gửi email thông báo cho bạn lần nữa sau ngày hết hạn.

Đối với đăng ký tên miền com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me hoặc .tv đã hết hạn, chúng tôi sẽ giữ tên miền của bạn trong khoảng 30 ngày trước khi hủy. Phí mua lại và gia hạn hiện hành sẽ được áp dụng khi bạn gia hạn tên miền trong giai đoạn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều gì xảy ra sau khi tên miền hết hạn?Khôi phục Tên miền đã hết hạn.

Gia hạn tự động

Nếu bạn đặt để tên miền được gia hạn tự động, thì khi đăng ký tên miền của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau trước khi hủy tên miền:

  • Ngay sau ngày hết hạn đăng ký tên miền của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng tính phí gia hạn tên miền cho bạn. Nếu không thể gia hạn tên miền (chẳng hạn, thẻ trên tập tin của bạn đã hết hạn), thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc đăng ký tên miền đã hết hạn và cho thuê miền của bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào ngày thứ 4 và thứ 12 sau khi hết hạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo bổ sung qua email cho bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào ngày thứ 19 sau khi hết hạn, tên miền của bạn vẫn được giữ, nhưng bạn phải trả phí mua lại. Bạn có thể gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng để gia hạn tên miền của mình, đồng thời, bạn phải chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 25 sau thời điểm hết hạn, chúng tôi sẽ đưa tên miền của bạn ra đấu giá, thông qua dịch vụ đấu giá tên miền trong ngành. Bạn có thể gia hạn tên miền của mình và chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 30 sau khi hết hạn, bạn sẽ không thể mua lại tên miền của mình nữa.

Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền này trước khi đưa lại vào quá trình đăng ký chung.

Gia hạn thủ công

Nếu bạn không đặt để tên miền được gia hạn tự động, thì khi đăng ký tên miền của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau trước khi hủy tên miền:

  • Ngay sau ngày hết hạn đăng ký tên miền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc đăng ký tên miền đã hết hạn và cho thuê miền của bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào ngày thứ 4 và thứ 12 sau khi hết hạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo bổ sung qua email cho bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào ngày thứ 19 sau khi hết hạn, tên miền của bạn vẫn được giữ, nhưng bạn phải trả phí mua lại. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình và chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 25 sau thời điểm hết hạn, chúng tôi sẽ đưa tên miền của bạn ra đấu giá, thông qua dịch vụ đấu giá tên miền trong ngành. Bạn có thể gia hạn tên miền của mình và chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 30 sau khi hết hạn, bạn sẽ không thể mua lại tên miền của mình nữa.

Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền này trước khi đưa lại vào quá trình đăng ký chung.

Để biết thông tin về việc gia hạn thủ công tên miền của bạn, hãy xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.