Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi có thể làm gì sau khi cài đặt WordPress được quản lý cho cửa hàng đại lý của mình?

Gói WordPress được quản lý đi kèm của bạn đã được thiết lập, plugin Cửa hàng đại lý và giao diện Cửa hàng chìa khóa trao tay đã sẵn sàng hoạt động. Đây là những gì bạn có thể làm tiếp theo.

Xây dựng thương hiệu của bạn

Hỗ trợ WordPress

Lưu ý: GoDaddy không hỗ trợ trực tiếp việc xây dựng trang của bạn hoặc các câu hỏi về cách tùy chỉnh trình cắm trong WordPress. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo chức năng của trình cắm đang hoạt động bình thường.

Xem thêm thông tin

  • Sau khi mua gói Đại lý mới, hãy hoàn tất việc giới thiệu để thiết lập giao diện cửa hàng của bạn.
  • Bạn cũng có thể tạo mã khuyến mại trong Trung tâm kiểm soát đại lý của mình.