Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi có thể sử dụng phiên bản cũ của Outlook hay Office không?

Có, bạn vẫn có thể sử dụng phiên bản Outlook hiện có nếu nó tương thích với Microsoft 365. Chúng tôi hỗ trợ Outlook 2013 trở lên. Nếu phiên bản Outlook của bạn cũ hơn 2013, bạn có thể nhận trợ giúp từ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi.

Nếu bạn đã có Office, bạn vẫn có thể sử dụng nó sau khi nâng cấp. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào Các tính năng và phần mềm Microsoft 365 đi kèm với gói của bạn .

Thông tin thêm