Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi có thể tải về các bản sao lưu của mình trong Dịch vụ lưu trữ Windows ở đâu?

Dưới đây là cách tải về các tập tin sao lưu mà bạn tạo thủ công bằng Trình quản lý sao lưu trong tài khoản Lưu trữ Windows của bạn.

Lưu ý: Bạn cần tạo tập tin sao lưu trước khi có thể tải về. Để biết thông tin, hãy xemSao lưu website của tôi trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows .

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , bên cạnh Lưu trữ web , nhấp vào hình tam giác để xem danh sách tài khoản lưu trữ của bạn.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ Plesk mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
  4. Nhấp vào Trình quản lý sao lưu .
  5. Bên cạnh tập tin sao lưu bạn muốn tải xuống, nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây để tải tập tin về máy tính của bạn.

    Hoặc, để tải về một tập tin sao lưu cơ sở dữ liệu, nhấp vào Thao tác khác > Kho lưu trữ Sao lưu cơ sở dữ liệu , rồi nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây bên cạnh tập tin sao lưu cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tải xuống.

Xem thêm thông tin