Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi đang chuyển email của mình sang Microsoft 365

Xin chúc mừng, bạn đã quyết định chuyển dịch vụ email của mình sang Microsoft 365! Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn di chuyển.

Nếu bạn muốn tùy chọn được quản lý hoàn toàn của chúng tôi, hãy gọi cho các chuyên gia di trú của chúng tôi theo số (480) 463-8719 . Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp mật khẩu email hiện tại của bạn và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Trước khi bạn bắt đầuTrong quá trình di chuyểnSau khi di chuyển
Di chuyển EMAIL_O365 hoạt động như thế nào?Thiết lập Skykick Outlook AssistantTôi có cần thay đổi bất kỳ cài đặt miền nào khi tôi đã chuyển email của mình không?

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin