Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Poynt của mình

Poynt và GoDaddy đã hợp sức ! Điều này có nghĩa là bây giờ bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy để đăng nhập vào tài khoản Poynt của mình.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Poynt của mình, những thông tin sau đây sẽ giúp bạn.

  • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy để đăng nhập vào Poynt. Thông tin đăng nhập GoDaddy của bạn hiện giúp bạn đăng nhập vào cả Poynt và GoDaddy. Nếu trước đây bạn có các thông tin đăng nhập Poynt khác, những thông tin đó sẽ không còn hoạt động nữa.
  • Nếu bạn không chắc chắn tên người dùng GoDaddy hoặc Mã số khách hàng của mình, hãy làm theo các bước sau để lấy tên người dùng và Mã số khách hàng của bạn .
  • Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu GoDaddy của mình hoặc nếu tài khoản của bạn bị khóa, hãy thử đặt lại mật khẩu của bạn .
  • Nếu bạn đã bật xác thực hai bước trên tài khoản GoDaddy của mình, hãy kiểm tra xem có vấn đề gì với xác thực hai bước hay không .

Bước tiếp theo:

  • Nếu không có gì hoạt động, đừng lo lắng! Nếu bạn đã kết nối tài khoản Poynt và tài khoản GoDaddy, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản của mình và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn trở lại đúng hướng. Khi bạn đã có thông tin xác thực GoDaddy của mình, bạn có thể sử dụng chúng để đăng nhập vào cả Poynt và GoDaddy.
    Nếu bạn chưa kết nối tài khoản Poynt và tài khoản GoDaddy, hãy gửi tin nhắn tới support@poynt.com để được trợ giúp khôi phục thông tin đăng nhập Poynt của bạn.