Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tôi quên mất tên người dùng của mình

Vui lòng thực hiện các bước sau để xem tên người dùng GoDaddy nếu bạn quên tên nhưng vẫn còn nhớ mật khẩu của mình.

Yêu cầu: Nếu bạn có tên miền GoDaddy trong tài khoản của mình, bạn sẽ cần biết để khôi phục tên người dùng của mình.
  1. Vui lòng truy cập trang Lấy lại tên người dùng.
  2. Vui lòng nhập địa chỉ Email cho tài khoản và nhấp vào Tiếp tục. Vui lòng hoàn tất thách thức bảo mật nếu được đề nghị.
  3. Nếu bạn có tên miền GoDaddy, trong ô URL của miền, vui lòng nhập bất kỳ tên miền nào được liên kết với tài khoản (ví dụ như, coolexample.com) rồi nhấp vào Bộ lọc. Chúng tôi sẽ gửi ngay Mã PIN dùng một lần đến địa chỉ email của tài khoản.
  4. Trong hộp Mã xác minh, vui lòng nhập mã PIN chúng tôi gửi cho bạn, rồi nhấp vào Tiếp tục. Chúng tôi sẽ hiển thị tên người dùng và Số khách hàng của bạn.

Xem thêm thông tin