Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tôi sẽ làm gì nếu gặp sự cố khi kết nối với tài khoản email của mình?

Bạn luôn có thể sử dụng Thư trên web trong không gian làm việc để gửi và nhận email. Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với tài khoản email của mình thông qua ứng dụng email khách, thì bạn có thể thực hiện một số bước khắc phục sự cố.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU: Để cài đặt ứng dụng email khách với email của bạn, bạn cần biết cổng và Cài đặt máy chủ email POP hoặc IMAP của mình. Để tìm chúng, hãy truy cập Trung tâm cài đặt email và ghi lại thông tin được hiển thị trong Cài đặt máy chủ email.

Kiểm tra cài đặt chuyển tiếp SMTP của bạn

Make sure you have set up SMTP Relay in your email account. For more information about setting up SMTP Relay, see Checking your SMTP Relay Settings.

Kiểm tra tên máy chủ thư của bạn

Để tìm các cài đặt này, hãy truy cập Trung tâm cài đặt email và đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. (Hoặc, bạn cũng có thể truy cập Trung tâm cài đặt email từ Email trên web. Bạn chỉ cần đi đến Công cụ và bấm vào Trung tâm cài đặt email.) Tìm giá trị sau:

  • Máy chủ thư đến
  • Máy chủ thư đi được dùng để chuyển tiếp SMTP

Kiểm tra cài đặt cổng của bạn

Nhà cung cấp internet có thể chặn cài đặt cổng mặc định của ứng dụng email khách của bạn. Nếu là như vậy, bạn có thể sử dụng các cổng thay thế sau. Bạn chỉ cần chọn cổng dựa trên tên máy chủ đang sử dụng.

Không có SSL
Giao thức Loại Cổng
IMAP Đến 143
POP Đến 110
SMTP Đi 25, 80, 3535
Có SSL
Giao thức Loại Cổng
IMAP Đến 993
POP Đến 995
SMTP Đi 465

Tìm kiếm sự cố về email hoặc tài khoản email

See Email Account Limitations for maximum email and attachment size as well as other limitations that may affect your ability to send email.

  • Kiểm tra kích cỡ thư của bạn
  • Kiểm tra số lượng địa chỉ email trên email
  • Bảo đảm rằng bạn chưa vượt quá giới hạn chuyển tiếp hàng ngày của mình

    Mỗi mục chuyển tiếp có chứa một email được gửi cho từng người bằng dịch vụ SMTP. Vì vậy, nếu bạn gửi một email cho 30 người, thì chúng được tính là 30 mục chuyển tiếp. Số lượng mục chuyển tiếp được tính hàng ngày.

Kiểm tra thông tin về cách cài đặt tài khoản email để làm việc với một ứng dụng email khách cụ thể

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.