Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tối ưu hóa hình ảnh WordPress

Một trình cắm tối ưu hóa hình ảnh có thể giúp giảm kích thước hình ảnh trên trang của bạn, thường không ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh. Điều này có thể giúp giảm kích thước trang của bạn và tăng tốc thời gian tải. Khi cài đặt một trình cắm mới, bạn nên tìm một trình cắm được cập nhật thường xuyên.

  1. Đăng nhập vào WordPress
  2. Truy cập Trình cắm> Thêm mới.
  3. Vui lòng nhập "image optimizer" vào hộp 'Search plugins'.
  4. Tìm một trình cắm mà bạn quan tâm và nhấp vào Chi tiết khác để tìm hiểu thêm về nó.
  5. Sau khi định vị trình cắm bạn thích, hãy nhấp vào Cài đặt ngay.
  6. Vui lòng nhấp vào Kích hoạt nếu bạn muốn bật nó ngay lập tức.

Lưu ý: Trình tối ưu Ảnh EWWW là một ví dụ về một trình cắm có thể giảm kích thước hình ảnh của bạn.

Sau khi cài đặt, trình cắm mới tối ưu hóa ảnh sẽ có mục riêng trong menu bên trái. Vui lòng định vị menu này để bắt đầu sử dụng trình cắm mới của bạn.

Xem thêm thông tin