Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

I am still getting messages at my old email address

If you're getting messages from us at an old email address, here's how to check and update the primary email address for your account.

  1. Go to your GoDaddy My Profile page. You might be prompted to log in.
  2. Locate the email address in the section with your name.
  3. If you need to change your email address, select Edit in the upper-right corner of the box, change your email address, and then select Save.

Related step

More info

Liên quan đến cộng đồng

JDaliani's Avatar
cPanel email pipe error issue

1 Câu trả lời

Last posted 11 months ago.

Sax's Avatar
Not receiving emails

3 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng