Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

ToolZilla Clipboard Access

The one-click copy feature and escalation-copy features in ToolZilla rely on the ability to access your clipboard. ToolZilla works with the following browsers and the following methods:

Install the ToolZilla extension from this link.

Due to new security features in Flash® 10, ToolZilla cannot access your clipboard without using one of the alternative methods mentioned above.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.