Tập lệnh là gì?

Tập lệnh là một thư viện chức năng, có thể dễ dàng kết hợp với website. Tập lệnh trình bày các hàm thực hiện các tác vụ cụ thể và được gọi bằng mã hiện tại. Các ví dụ phổ biến về tập lệnh bao gồm thư viện chức năng JavaScript và PHP.

Tập lệnh sẽ được tải lên máy chủ nhưng không được cài đặt như ứng dụng. Để có thể truy cập vào chức năng của tập lệnh, tập lệnh phải được tham chiếu bằng mã trang của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.