Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Tập tin nào sẽ hiển thị khi có người duyệt đến tên miền của tôi?

Khi khách truy cập nhập tên miền của bạn trong trình duyệt, họ sẽ được tự động chuyển hướng đến tập tin mặc định của website. Ví dụ: để truy cập Yahoo!, bạn sẽ nhập yahoo.com. Dù trình duyệt không hiển thị tập tin này nhưng thực tế bạn đang xem trang index.html. Bạn hãy thử nhập yahoo.com/index.html vào trình duyệt của mình.

Bạn có thể đã đoán ra, index.html chính là tập tin mặc định. Nếu đây là tập tin mặc định duy nhất trong thư mục gốc thì tập tin đó sẽ tự động hiển thị khi có người truy cập tên miền của bạn.

Nếu bạn có nhiều tập tin mặc định trong một thư mục, máy chủ sẽ quyết định tập tin nào được ưu tiên và hiển thị tập tin đó. Việc nắm được trình tự tập tin được phục vụ là điều quan trọng để đảm bảo hiển thị đúng trang trên website của bạn.

 1. Index.html
 2. Index.htm
 3. Index.cfm
 4. Index.shtml
 5. Index.shtm
 6. Index.stm
 7. Index.php
 8. Chỉ mục.php3
 9. Index.asp
 10. Index.aspx
 11. Mặc định.htm
 12. Default.asp
 13. Default.aspx

Bạn có thể thay đổi tập tin mặc định của tài khoản dịch vụ lưu trữ (thông tin thêm).

Lưu ý: Một số tập tin được liệt kê trong Plesk, như Index.cfm , sẽ không thực sự hoạt động vì chúng tôi không hỗ trợ công nghệ cơ bản để hỗ trợ tập tin.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.