Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Trả lời phiếu mua hàng khi bán tên miền

Khi bạn nhận được đề nghị mua tên miền mà bạn đang bán trên GoDaddy Đấu giá®, bạn có thể chấp nhận tên miền đó, từ chối tên miền đó, đưa ra đề nghị ngược lại hoặc đẩy danh sách ra đấu giá bằng cách sử dụng đề nghị mở đầu của người mua. Người mua có thể gửi đề nghị mua tên miền, ngay cả khi tên miền đó thấp hơn giá chào bán.

Bạn phải trả lời các đề nghị truy cập trong vòng bảy ngày, trong khi chúng có ràng buộc. Nếu bạn chấp nhận một đề nghị trong vòng bảy ngày, giao dịch phải được hoàn tất.

Nếu bạn đẩy danh sách ra đấu giá, chúng tôi sẽ chuyển đổi danh mục đó sang Đấu giá công khai trong 7 ngày bằng cách sử dụng đề nghị ban đầu của người mua làm giá thầu mở. Để biết thêm thông tin, hãy xemCâu hỏi thường gặp về Đấu giá

Để gửi đề nghị truy cập cho người mua

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá .
 2. Di chuột qua Danh sách bán hàng và nhấp vào Bán hàng .
 3. Nhấp vào (# ưu đãi) cho tên miền.
 4. Nhấp vào Bộ đếm .
 5. Trong trường Số tiền ưu đãi tại quầy , nhập số tiền bạn muốn cung cấp.
 6. Nhấp vào Ưu đãi tại quầy .
 7. Đọc và chấp nhận Điều khoản dịch vụ.
 8. Nhấp vào Xác nhận .

Để chấp nhận ưu đãi của người mua hoặc ưu đãi phản đối

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá .
 2. Di chuột qua Danh sách bán hàng và nhấp vào Bán hàng .
 3. Nhấp vào (# ưu đãi) để nhận ưu đãi.
 4. Nhấp vào Chấp nhận để xem chi tiết về ưu đãi.
 5. Nhấp vào Chấp nhận đề nghị để chấp nhận đề nghị.
 6. Đọc và chấp nhận xác nhận.
 7. Nhấp vào Xác nhận .

Để đẩy đề nghị của người mua sang đấu giá

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá .
 2. Di chuột qua Danh sách bán hàng và chọn Bán hàng .
 3. Nhấp vào (# ưu đãi) để nhận ưu đãi.
 4. Chọn Đẩy để đấu giá .
 5. Nhấp vào OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.