Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Traceroutes on Windows

If you are running Windows®, you can perform a traceroute using Command Prompt.

 1. Run the cmd.exe application. How you do this depends on your version of Windows:
  Version How to run cmd.exe
  7 & Vista From the Start menu, search for cmd.
  8 Right-click the Start menu, and then click Run. Then enter the cmd and click OK.
  10 Click the Start menu. Then type cmd and press the Enter key.

  Here you will find either MS-DOS Prompt or Command Prompt. A window will display with something similar to the following:

  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

  C:\windows>
 2. In this screen, type tracert your domain name and press Enter.
 3. After the trace route has completed, cntrl a to select all then cntrl c to copy.
 4. Paste this into a text document (Notepad, WordPad, etc.).

Note: For information on performing a traceroute in Apple Mac OS X®, see Performing a Traceroute in Mac OS X.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.