Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Trade a .EU domain with an account change

The process for trades (registrant contact updates) is unique for .eu domain names EURid charges a trade fee, prior to the update, regardless of whether the domain name is changing accounts.

Use the information below to process trades with account changes. You can also refer to Change my domain contact information and Move my domain to another GoDaddy account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to the domain you want to trade, click Manage.
  3. On the Domains Settings page, under Additional Settings, click Transfer domain to another GoDaddy account.
  4. Enter the recipient's email address, account information, domain contact information, and nameserver settings, and click Next.
  5. Continue filling out the necessary information depending on the account information you have, and click Next.
  6. Check the box under Change of contact info agreements and click Finish.
  7. The gaining registrant logs in, clicks Accept an Account Change, and enters the codes.
  8. The gaining customer pays the fee for the change of registrant.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.