Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Trade a .EU domain without an account change

The process for trades (registrant contact updates) is unique for .eu domain names. EURid charges a trade fee, prior to the update, regardless of whether the domain name is changing accounts.

Use the information below to process trades without account changes. You can also refer to Change my domain contact information and Move my domain to another GoDaddy account.

To trade a .eu domain without an account change

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab.
  3. Next to the domain you want to use, click Manage.
  4. On the Domain Settings page, under the Contact Information section, click Edit.
  5. Uncheck the Use for all contact types box.
  6. In the Registrant section, update the registrant name and click Save.

Note: After you pay the fee, we will send a confirmation email to the registrant contact's email address.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.