Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Trang của tôi có thể có bao nhiêu kết nối cơ sở dữ liệu?

Đối với tất cả các gói WordPress được quản lý Pro (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada), số lượng kết nối cơ sở dữ liệu tối đa mỗi trang được liệt kê tại đây.

Gói Pro Pro 1 Pro 5 Pro 10 Pro 25 Pro 50
Số trang tối đa 1 5 10 25 50
Số kết nối cơ sở dữ liệu mỗi trang 45 60 75 90 90

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.