Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Trạng thái người bán

Nếu bạn là Người bán miền được đấu giá, các bảng sau là hướng dẫn cung cấp mô tả về trạng thái miền của bạn cũng như các bước tiếp theo mà bạn nên thực hiện.

Phiếu mua hàng / Phiếu mua hàng truy cập

Trạng thái người bán Mô tả trạng thái Bước tiếp theo
Gửi email cho người mua để biết chi tiết Miền không tự động di chuyển đến Người mua. Nhấp vào liên kết Email người mua để gửi người mua nhắn Di chuyển thủ công miền đến Người mua
Số tiền đã nhận, Đang chờ ủy quyền Thời hạn 5 ngày để xác minh tiền Hãy chờ đến ngày thứ 6, vì nhiều khả năng miền sẽ tự động chuyển. Nếu không, hãy liên hệ với Người mua để chuyển miền theo cách thủ công
Việc mua của người đặt giá đang chờ xử lý Người mua được yêu cầu thanh toán theo thỏa thuận Chờ Người mua thanh toán; liên hệ với bộ phận Hỗ trợ nếu không thanh toán được sau 5 ngày

Chỉ mua ngay bây giờ

Trạng thái người bán Mô tả trạng thái Bước tiếp theo
Việc mua của người đặt giá đang chờ xử lý Người mua đã thêm miền vào giỏ hàng nhưng vẫn chưa thanh toán. Chờ Người mua thanh toán; liên hệ với bộ phận Hỗ trợ nếu không thanh toán được sau 5 ngày
Số tiền đã nhận, Đang chờ ủy quyền Thời hạn 5 ngày để xác minh tiền Hãy chờ đến ngày thứ 6, vì nhiều khả năng miền sẽ tự động chuyển. Nếu không, hãy liên hệ với Người bán để chuyển miền theo cách thủ công
Gửi email cho người bán để biết chi tiết Miền này không tự động chuyển đến Người mua. Nhấp vào liên kết Người bán qua email để gửi tin nhắn cho Người bán Di chuyển thủ công miền đến Người mua

Đấu giá công khai trong 7 ngày

Trạng thái người bán Mô tả trạng thái Bước tiếp theo
Việc mua của người đặt giá đang chờ xử lý Người mua được yêu cầu thanh toán theo thỏa thuận Chờ Người mua thanh toán; liên hệ với bộ phận Hỗ trợ nếu không thanh toán được sau 5 ngày
Số tiền đã nhận, Đang chờ ủy quyền Thời hạn 5 ngày để xác minh tiền Hãy chờ đến ngày thứ 6, vì nhiều khả năng miền sẽ tự động chuyển. Nếu không, hãy liên hệ với Người mua để chuyển miền theo cách thủ công
Gửi email cho người bán để biết chi tiết Miền không tự động di chuyển đến Người mua. Nhấp vào liên kết Người bán qua email để gửi tin nhắn cho Người bán Di chuyển thủ công miền đến Người mua

Xem thêm thông tin

  • Trạng thái người mua