Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Trạng thái và thao tác trong lịch sử SSL của tôi

Bạn có thể xem lịch sử chứng nhận SSL (Lớp cổng bảo mật) và xem những thay đổi nào đã được thực hiện đối với chứng nhận SSL của bạn.

Xem lịch sử SSL của bạn

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Quản lý tất cả cho Chứng nhận SSL .
  3. Chọn chứng nhận của bạn.
  4. Chọn Lịch sử chứng nhận để mở rộng và bạn sẽ thấy lịch sử chứng nhận của mình.

Trạng thái lịch sử và hành động SSL của bạn có ý nghĩa gì?

Dưới đây là định nghĩa cho các trạng thái và hành động mà bạn có thể thấy trong lịch sử SSL của mình.

Trạng tháiĐịnh nghĩa
Chứng nhận đã được cấpChứng nhận đã được cấp và hiện đang hoạt động
Đã thu hồiChứng nhận đã bị thu hồi
Bị từ chốiYêu cầu chứng nhận đã bị từ chối
Đã hết hạnChứng nhận đã vượt quá thời hạn hiệu lực và đã hết hạn

Hành độngĐịnh nghĩa
Yêu cầu mớiĐây là một giao dịch mua mới và yêu cầu chứng nhận lần đầu tiên
Yêu cầu gia hạnChứng nhận đã được gia hạn
Thu hồiChứng nhận đã bị thu hồi
HủyChứng nhận đã bị hủy
Thay đổi miền chínhThay đổi miền chính
Quản lý SansThêm hoặc xóa SAN
RekeyLàm lại chứng nhận
Thay đổi dịch vụ lưu trữThay đổi gói dịch vụ lưu trữ cho chứng nhận
Thay đổi gốcThay đổi chứng nhận gốc giữa GoDaddy & Starfield Certificate Authority
Thay đổi gói: Thêm thời lượngThời hạn của chứng nhận đã được gia hạn (ví dụ: thay đổi từ một năm thành hai năm)
Thay đổi gói: Trừ thời lượngThời hạn của chứng nhận đã được giảm xuống (ví dụ: thay đổi từ hai năm xuống một năm)
Thay đổi gói: Thêm các khe UCCSố lượng SAN trên một UCC đã được tăng lên (ví dụ, thay đổi từ năm SAN lên 10 SAN)
Thay đổi gói: Trừ thời điểm UCCSố lượng SAN trên một UCC đã giảm (ví dụ: thay đổi từ 10 SAN xuống năm SAN)