Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Domains Trợ giúp

Disputing a Transaction on Go Daddy Auctions

If you win a domain name on GoDaddy Auctions®, you must purchase the domain name and then contact the seller. If the seller does not provide the domain name, you can file a dispute within 15 days of the purchase date.

For more information, see Purchasing Domain Names You Won and Contacting the Domain Name Seller.

To Dispute a Transaction on GoDaddy Auctions

To file a dispute, send an email to AuctionDisputes@godaddy.com that includes the following details:

  • Your full name and contact information
  • Your account number
  • The domain name you won
  • The order number for the transaction
  • Your detailed account of the dispute

Liên quan đến cộng đồng

davidfannylove's Avatar
Wrong information regard Domain auctions

3 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

koolbob's Avatar
Domain Auction Terms

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

COATIplus's Avatar
Need some advice on Go Daddy

6 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

gogoriviera's Avatar
go daddy service

3 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng