Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Transfer domain and email

Do you want to transfer a domain?
Transfer domain to GoDaddy Transfer your domain from your current registrar to GoDaddy.
Transfer domain to another registrar Transfer your domain with GoDaddy to another registrar.

Or do you want to transfer your email?
Migrate your email to Office 365 at GoDaddy Migrate your email plan to Office 365.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.