Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Transfer .my domain name

Top results for "transfer .my domain name"

Currently, we don't support the .MY domain extension. The MYNIC Berhad Registry is the sole administrator for .MY domains, so please visit that site for more information.

If you're looking to Transfer a domain to GoDaddy or Transfer a domain to another registrar, please click on the links and follow the directions in those articles.Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.