Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Transfer your new domain to your account


Step 4 of the Domain Broker Service: a buyer's roadmap series.

Now that you've paid for your new domain name, the final step is to get the domain transferred to your account. A Transfer Assurance agent will handle all the details of the transfer process on your behalf. They'll contact you directly to facilitate the transfer.

Once the domain is successfully moved into your account, you'll want to check a few important things:

With your new domain secured, check out how you can put it to work.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.