Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Transferring Away From Melbourne IT

Before you can transfer your domain name registered with Melbourne IT to us, you need to prepare your domain name so it will successfully complete the transfer process.

If your domain name is not registered with Melbourne IT, visit Transferring Your Domain From Another Registrar for a list of other registrar's transfer instructions.

To Transfer Away From Melbourne IT

Use the instructions and screenshot below to transfer your domain name to us:

1. Verify that Your Domain Name is Transferable

To make sure your domain name can be transferred, confirm that:

  • The domain name has been registered for at least 60 days, and has been at Melbourne IT for at least 60 days.
  • The domain name contact information hasn't been changed within 60 days.

Note: Some registrars prevent domain names from transferring away if the contact information associated with a domain was updated within 60 days.

2. Obtain the Authorization Code

Get an authorization code (also known as an EPP code or registry key) from your current registrar, if required. Some domain name extensions, primarily country-code top-level domain names (ccTLDs), do not require an authorization code.

To obtain the authorization code from Melbourne IT, do the following:

  1. Log on to your account at Melbourne IT.
  2. From the Domain Names section, click View/Manage Domain Names.
  3. Click the domain name you want to transfer.
  4. In the Domain Details section, click view Domain Name (authinfo) Password.

3. Unlock Your Domain Name

Before you can transfer a domain away from Melbourne IT, the domain must be unlocked. Locking is a feature most registrars offer to prevent unauthorized transfers (hijacking) of domains.

If a Melbourne IT reseller manages your domain name, you must contact that reseller to arrange to unlock your domain name. A fee for this service may apply.

To unlock your domain name, do the following:

  1. Log on to your account at Melbourne IT.
  2. From the Domain Names section, click View/Manage Domain Names.
  3. Click the domain name you want to transfer.
  4. From Domain Details, click Unlock Domain Name.

Allow up to 24 hours for our system to recognize the status change. If you attempt to respond to the transfer approval message before our system recognizes the status change, the transfer will fail.

4. Purchase a Domain Name Transfer

Purchase a domain name transfer from our website. If the extension you want to transfer is not listed, you cannot transfer the domain name to us.

When you purchase the transfer, select one of the following nameserver options:

5. Authorize the Domain Name Transfer

When you have successfully prepared your domain name to be transferred, see Transfer my domain to GoDaddy for information on completing the domain name transfer with us.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.