Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Transferring Expired Domain Names

If your domain name has expired, you can still transfer it to another registrar during the renewal grace period.

If your expired domain has Private Registration enabled, you will not be able to transfer it. Privacy cannot be removed from an expired domain.

You must complete the transfer during its grace period before the domain name falls into "redemption," which is when the domain name begins its transfer back to the registry for someone else to register it. The length of the grace period differs by domain name extension. Most general top-level domain name extensions (gTLDs) like .com and .net have a 30-day grace period between expiration and redemption. Country-code extensions (ccTLDs) like .ca and .jp might have very different grace periods or no grace period at all.

Domains Registered Elsewhere

You should be able to transfer expired domain names to us as well, but you will need to contact your existing registrar to verify. If you can transfer the domain to us, see:

Domains Registered with GoDaddy

For domain names within the grace period, you can transfer them to other registrars.

To Transfer Expired Domain Names

  1. Unlock the domain name.
  2. Get the domain name's authorization code, if required.
  3. Initiate and authorize the transfer with your new registrar. Once the transfer is authorized, we notify you of the pending transfer.
  4. Accept or deny the transfer.

Once the transfer is authorized, it automatically completes within 5 days.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.