Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Trình cắm bị đưa vào danh sách đen

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho tất cả các tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu của WordPress được quản lý. Trình cắm không bị đưa vào danh sách đen đối với các tài khoản Pro (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada).

Đây không phải là danh sách đầy đủ. Bất kỳ trình cắm nào phù hợp với các danh mục này hoặc được biết đến là gây ra sự cố đều có thể được thêm vào danh sách này hoặc bị vô hiệu vào bất kỳ lúc nào.

WordPress được quản lý của bạn đã đưa vào danh sách đen các trình cắm sau đây, nghĩa là bạn không thể cài đặt các trình cắm này và nếu chúng tôi phát hiện các trình cắm này được cài đặt trên tài khoản của bạn, trình cắm sẽ bị xóa.

Tên trình cắm Danh mục Thông tin thêm
6scan-backup Bản sao lưu Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ
6scan-protection Chức năng trùng lặp Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ với chức năng trùng lặp
adminer Chức năng trùng lặp Xem mô tả về danh mục bên dưới
adsense-click-fraud-monitoring Hiệu suất Xem mô tả về danh mục bên dưới
broken-link-checker Hiệu suất Thay vào đó, hãy sử dụng phần mềm ứng dụng khách trên máy tính của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài
contextual-related-posts Các bài đăng liên quan Xem mô tả về danh mục bên dưới
clef Bảo mật Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ
ezpz-one-click-backup Bản sao lưu Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ với chức năng trùng lặp
fuzzy-seo-booster Các bài đăng liên quan Xem mô tả về danh mục bên dưới
google-sitemap-generator Hiệu suất Chỉ dành cho phiên bản < 4.0 — Thay vào đó, hãy sử dụng Google Sitemap hoặc WordPress SEO.
google-xml-sitemaps-with-multisite-support Hiệu suất Thay vào đó, hãy sử dụng Google Sitemap hoặc WordPress SEO
InfiniteWP Client Sự cố bảo mật Phiên bản 1.3.8 trở xuống - chi tiết lỗ hổng
jr-referrer Thống kê Xem mô tả về danh mục bên dưới
MailPoet Sự cố bảo mật Phiên bản 2.6.6 trở xuống - chi tiết lỗ hổng
p3-profiler Không cần thiết / không hoạt động Không còn nhận cập nhật
portable-phpmyadmin Chức năng trùng lặp Xem mô tả về danh mục bên dưới
referrer-wp Thống kê Xem mô tả về danh mục bên dưới
seo-alrp Các bài đăng liên quan Xem mô tả về danh mục bên dưới
sgcachepress Không cần thiết / không hoạt động Từ những khách hàng di chuyển từ SiteGround, không cần thiết
similar-posts Các bài đăng liên quan Xem mô tả về danh mục bên dưới
statpress Thống kê Xem mô tả về danh mục bên dưới
synthesis Không cần thiết / không hoạt động Từ những khách hàng di chuyển từ Synthesis, không cần thiết
the-codetree-backup Bản sao lưu Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ
toolspack Sự cố bảo mật Chi tiết lỗ hổng
updraft

Lưu ý: Chúng tôi không đưa UpdraftPlus vào danh sách đen.

Bản sao lưu Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ
w3-total-cache Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wordpress-beta-tester Không cần thiết / không hoạt động Không hoạt động trên Dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý của GoDaddy
wordpress-gzip-compression Chức năng trùng lặp Xem mô tả về danh mục bên dưới
wordpress-popular-posts Các bài đăng liên quan Phiên bản 3.1.1 trở xuống
wp-cache Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-cachecom Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-copysafe-web Sự cố bảo mật Chi tiết lỗ hổng
wp-copysafe-pdf Sự cố bảo mật Chi tiết lỗ hổng
wp-engine-snapshot Không cần thiết / không hoạt động Từ những khách hàng di chuyển từ WP Engine, không cần thiết
wp-fast-cache Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-fastest-cache Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-file-cache Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-phpmyadmin Chức năng trùng lặp Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-postviews Thống kê Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-power-stats Thống kê Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-slimstat Thống kê Xem mô tả về danh mục bên dưới
wp-super-cache Lưu đệm Xem mô tả về danh mục bên dưới
wpengine-common Không cần thiết / không hoạt động Từ những khách hàng di chuyển từ WP Engine, không cần thiết
wponlinebackup Bản sao lưu Trình cắm bị cấm/không hỗ trợ bị trùng lặp chức năng
yet-another-featured-posts-plugin Các bài đăng liên quan Xem mô tả về danh mục bên dưới
yet-another-related-posts-plugin Các bài đăng liên quan Xem mô tả về danh mục bên dưới

Mô tả danh mục

Danh mục Mô tả
Bản sao lưu Tài khoản WordPress được quản lý của bạn đã cung cấp các bản sao lưu có giá trị trong 30 ngày, vì vậy các trình cắm này trùng lặp với một chức năng hiện có.

Để sao lưu trang web của bạn theo yêu cầu, bạn có thể truy cập bằng SFTP và sử dụng trình cắm sao lưu cơ sở dữ liệu như WP-DB-Backup hoặc WP-DBManager.

Lưu đệm Tài khoản WordPress được quản lý của bạn đã tích hợp sẵn bộ nhớ đệm trong đó.

Tuy nhiên, nếu trang web của bạn chậm, hãy thử các gợi ý sau:

Không cần thiết / không hoạt động Những trình cắm này không thêm bất kỳ giá trị nào và có thể không hoạt động bình thường trên hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Chúng tôi không xóa trình cắm Hello Dolly, nhưng chúng tôi không cài đặt trình cắm này theo mặc định.

Thống kê Tài khoản của bạn không hoạt động tương thích với các trình cắm này vì các trình cắm này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất website. Các trình cắm này sẽ gửi nhiều yêu cầu tới cơ sở dữ liệu của bạn và có thể ngăn chặn việc lưu bộ nhớ đệm của trang web.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào ghi lại và lưu trữ số liệu thống kê ngoài trang web của bạn. Các dịch vụ này bao gồm Chartbeat (trả phí), Google Analytics (miễn phí), Jetpack (miễn phí), MixPanel (miễn phí) và Segment.io (miễn phí).

Chức năng trùng lặp Các trình cắm này trùng lặp chức năng trong các phần khác nhau của hệ thống.
Các bài đăng liên quan Các trình cắm này làm tăng tải cơ sở dữ liệu do sử dụng các truy vấn không hiệu quả, lưu đệm kém hoặc co giãn kém trên các trang lớn.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào xử lý logic mối quan hệ ngoài trang như outbrain hoặc Jetpack.

Sự cố bảo mật Các trình cắm này gặp vấn đề bảo mật liên quan được nêu trong cột Thông tin thêm.
Hiệu suất Nói chung, các trình cắm này không hoạt động tốt, đặc biệt là trên các trang lớn.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.