Trình cắm ứng dụng là gì?

Các trình cắm sẽ mở rộng chức năng của ứng dụng hiện có và sẽ được cài đặt và gỡ cài đặt độc lập với ứng dụng mà chúng hỗ trợ. Một số trình cắm có thể yêu cầu kích hoạt sau khi cài đặt.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.