Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Website Builder version 6 Trợ giúp

Guide to transitioning my website to Websites + Marketing
We'll walk you through how to use the migration tool in this series, and answer frequently asked questions
Help articles for specific situations
These articles help explain how to move specific items on your site, and accompany our three-part guide
Website Builder version 6 help guide
View or download a PDF containing guides and walkthroughs for Website Builder version 6
Cộng đồng
Cộng đồng là gì?
Diễn đàn Cộng đồng GoDaddy là nơi mà khách hàng của chúng tôi họp mặt. Bạn sẽ học hỏi & tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác, chia sẻ kiến thức, thể hiện chuyên môn của mình và có những phút giây thư giãn.