Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Trình duyệt nào hoạt động với sản phẩm của bạn?

Chúng tôi muốn các trang mạng và áp dụng của chúng tôi phải toàn hảo về điểm ảnh trong máy điện toán và trình duyệt di động cũng như các kết hợp hệ thống điều hành thịnh hành nhất, và ít nhất có chức năng trong càng nhiều kết hợp khác.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn phải kích hoạt JavaScript, cookie và TLS 1.0+.

Để giúp bạn có kinh nghiệm tốt đẹp nhất khi sử dụng trang mạng và phần mềm của chúng tôi, chúng tôi có bốn bậc hỗ trợ trình duyệt:

 • Hỗ trợ toàn vẹn — Điểm ảnh toàn hảo với cách trình bày y như chúng tôi đã dự định.
 • Hỗ trợ về chức năng — Có thể dùng với tất cả các chức năng được hỗ trợ, nhưng có thể trình bày bằng những cách ngoài ý muốn.
 • Có thể truy cập được — Có thể dùng với đa số chức năng được toàn vẹn, nhưng có thể trình bày và hành động ngoài ý muốn.
 • Khoá chặt — Không truy cập được vì không cập nhật lên một trình duyệt có hỗ trợ.

Trình duyệt trên máy tính

Hỗ trợ toàn bộ

Chúng tôi đề nghị sử dụng một trình duyệt hoàn toàn được hỗ trợ và bao gồm bản gần đây nhất cho các phần sau đây:

 • Microsoft Internet Explorer®
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox®
 • Safari®

Hỗ trợ về chức năng

Chúng tôi cho phép hỗ trợ có thể truy cập cho các trình duyệt sau đây:

 • Internet Explorer, các bản phát hành lớn trước đây từ phiên bản 10 trở lên

  Lưu ý: Nếu bạn dùng Windows XP với trình duyệt Internet Explorer 7, bạn có thể nhận được cảnh báo chứng nhận bảo mật. Nếu vậy, chúng tôi đề xuất bạn nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt Internet Explorer.

 • Chrome, bản chính trước
 • Firefox, bản chính trước
 • Safari iPad® trên bản gần đây nhất của iOS

Hỗ trợ truy cập được

Chúng tôi cho phép hỗ trợ có thể truy cập cho các trình duyệt di động sau đây:

 • Trình duyệt thiết bị di động, bao gồm Safari trên iOS và trình duyệt Android™ trên Android
 • Các trình duyệt trên máy điện toán không ghi danh

Đã bị chặn

Chúng tôi không cho phép những người sử dụng truy cập trang của chúng tôi bằng cách dùng các trình duyệt sau đây:

 • Internet Explorer 7

Trình duyệt di động

Các tiêu chuẩn trình duyệt sau đây chỉ áp dụng cho các website được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị di động. Ví dụ, m.godaddy.com.

Hỗ trợ toàn bộ

Chúng tôi đề nghị sử dụng một trình duyệt hoàn toàn được hỗ trợ và bao gồm bản gần đây nhất cho các phần sau đây:

 • Trình duyệt Android trên bản gần đây nhất của Android
 • Safari trên bản gần đây nhất của iOS

Hỗ trợ về chức năng

Chúng tôi cho phép hỗ trợ về chức năng cho các trình duyệt di động sau đây:

 • Chrome và Opera Mini trên Android
 • Chrome trên iOS
 • Opera Mini trên tất cả thiết bị có khả năng chạy Opera Mini
 • Internet Explorer trên Windows di động

Hỗ trợ truy cập được

Chúng tôi cho phép hỗ trợ có thể truy cập cho các trình duyệt di động không liệt kê trước.

Lưu ý: Để biết danh sách trình duyệt và thiết bị hoạt động với chứng nhận SSL mà bạn mua từ chúng tôi cho khách truy cập trang sử dụng, hãy xem

Lưu ý: Nếu bạn không xem được website hay một trong những ứng dụng của chúng tôi, hãy thử xóa bộ nhớ đệm trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.