Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Trình quản lý WebHost (WHM) là gì?

Trình quản lý WebHost (WHM) của cPanel là một ứng dụng web cung cấp quyền kiểm soát quản trị đối với Máy chủ riêng ảo (VPS) hoặc Máy chủ chuyên dụng của bạn. Bạn sử dụng WHM với cPanel để tạo tài khoản cá nhân, thêm miền, quản lý các tính năng lưu trữ và thực hiện bảo trì cơ bản. Người dùng cuối có thể kiểm soát mọi thứ, từ việc thêm hoặc xóa tài khoản email đến quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Để biết thêm thông tin về cPanel và WHM, hãy truy cập trang web cPanel tại http://www.cpanel.net .