Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Trò chuyện

Kết quả phù hợp nhất về "Trò chuyện"

Để trò chuyện với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy, hãy truy cập vào trang Liên hệ với chúng tôi và nhấp vào Trò chuyện ngay.
nhấp vào trò chuyện ngay để bắt đầu trò chuyện trực tiếp

Số điện thoại hỗ trợ có trong phần Gọi cho chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.