Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Trouble with login

If you are having trouble logging into your Office 365 account, online email or apps, desktop email client, or mobile app, you may just need to reset your password.

First, confirm you are using the correct username and password by logging in here:

login.microsoftonline.com

If Then
You successfully log in online Be sure you are trying to access your email from the correct URL
You successfully log in online but are having trouble with Outlook Try clearing your Windows Credential Manager
You are not able to log in online You need to reset your password

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.