Troubleshoot and fix theme errors in WordPress

From time to time, a WordPress theme can cause an error or issue with your site. The issues may appear as a fatal, syntax, or sidebar error, a white screen, or a missing style sheet, among others. You have two options when troubleshooting and fixing theme errors on your site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Diagnose and fix a theme issue.
  • Reinstall the active theme.

Do it yourself

To diagnose and troubleshoot a WordPress theme, complete the following:

Process Difficulty
Troubleshoot theme errors in WordPress Medium
Setup PHP error logging Medium
Fix theme errors in WordPress Medium
Check cross browser compatibility for WordPress Medium


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.