Troubleshoot and fix WordPress core file errors

At times, WordPress core files can cause your site to display error messages. You have two options for addressing a WordPress core file error:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the table below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following service for you for a fee:

 • Troubleshoot and fix a WordPress core file error. Some possible examples include:
  • An issue occurring after a recent plugin or theme update
  • 'Cannot modify header information' error
  • Broken or incorrect redirects
  • Fatal error
  • Issues within WP admin

Do it yourself

To resolve a WordPress core file error, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

To do it yourself, see these steps Difficulty
Troubleshoot core file errors in WordPress Medium
Fix core file errors in WordPress Medium


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.