Troubleshoot and fix WordPress image issues

There are a multiple reasons why images don't display properly on your site. You have two options when troubleshooting why images are not displaying properly on your site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Fix a broken or missing image.
  • Fix thumbnail images.
  • Fix mixed content.
  • Fix images linking to themselves.
  • Fix duplicated images on pages and posts.

Do it yourself

To troubleshoot image issues in WordPress yourself, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.


To do it yourself, see these steps Difficulty
Fix image thumbnails not displaying Basic
Fix duplicate featured images in WordPress Basic
Fix an image that links to itself in WordPress Basic
Fix mixed content errors in WordPress Advanced
Troubleshoot and fix missing WordPress images Medium
Change image dimensions in WordPress Basic

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.