Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Troubleshooting iPhone account verification errors

Learn how to troubleshoot setting up GoDaddy Office 365 on iPhone or iPad, if you receive the following error:

Exchange Account: Unable to verify account information.

Unable to verify account error

Here’s how to fix this error and add the email account to your iPhone by manually adding the server information. If you are having issues sending and receiving email on an existing iPhone email account, contact customer support.

 1. On the error, tap OK.
 2. Complete the following fields, and then click Next:
  Field What to enter...
  Email Enter your Office 365 GoDaddy email address
  ServerEnter outlook.office365.com
  Domain Leave this field blank
  Username Enter your email Office 365 GoDaddy address
  Password Enter your email address' password
  Description Optional field
 3. Tap Save.
  Save Exchange information
 4. Tap Save.
  Save confirmation
 5. Tap Save.
  Modify save options
 6. You will see your email account on the Passwords & Accounts screen.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.