Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá® Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập API đấu giá

API đấu giá cho phép các nhà phát triển tương tác với hệ thống GoDaddy. Thông tin về cách truy cập và sử dụng API đấu giá được tìm thấy ở một vài nơi.

Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng API hậu mãi tại thời điểm này.
 1. Truy cập trang Bắt đầu của Cổng thông tin nhà phát triển .
 2. Trong Cài đặt, hãy làm theo hướng dẫn để có quyền truy cập vào API GoDaddy.
 3. Để xem các URL cơ sở cho API đấu giá, hãy truy cập Tài liệu: trang API hậu mãi của Cổng thông tin nhà phát triển .
 4. Mở chương trình FTP của bạn (chúng tôi khuyên dùng FileZilla ).
 5. Nhập các cài đặt trang FTP Đấu giá sau:
  Trường Giá trị
  Tên máy chủ lưu trữ ftp.godaddy.com
  Tên tài khoản đấu giá
  Mật khẩu Để trống trường này
  Cổng 21
 6. Kết nối với máy chủ FTP.
 7. Sau khi bạn đã kết nối với máy chủ FTP, hãy mở thư mục apidoc , rồi tải về tập tin pdf AuctionsAPIRef .

Bản pdf AuctionsAPIRef chứa thông tin bổ sung về cách sử dụng API đấu giá.

Xem thêm thông tin