GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập bảng màu đã lưu trong GoDaddy Studio

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho người đăng ký PRO trên di động.

Sau khi đã lưu bảng màu, bạn có thể truy cập bảng màu từ bất kỳ dự án nào và sử dụng màu trong đồ họa, hình dạng, phông chữ và nền của bạn.

  1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
  2. Tạo một dự án hoặc chỉnh sửa một dự án hiện có .
  3. Chạm vàoBiểu tượng lớp các lớp .
  4. Chạm vào lớp nền.
  5. Trong vành đai màu ở cuối màn hình, hãy nhớ chọn Màu .
  6. Chạm vào mũi tên lên ở ngoài cùng bên trái để mở thư viện bảng màu của bạn.
  7. Chạm vào bảng màu mà bạn muốn tải vào dự án của mình. Các màu sẽ xuất hiện trong đai màu của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin