Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập cPanel trên máy chủ của tôi

Đây là cách truy cập cPanel qua miền hoặc địa chỉ IP.

 • Thông tin DNS của miền của bạn phải phổ biến trước khi bạn có thể truy cập cPanel bằng tên miền của mình. Nếu bạn không thể truy cập giao diện cPanel với tên miền của mình, hãy sử dụng địa chỉ IP của miền của bạn.
 • Có thể mất khoảng 24-48 giờ để miền của bạn có hiệu lực sau khi bạn thiết lập website, Sau khi miền được lan truyền, hãy điều hướng đến website của bạn qua tên miền (ví dụ:https://example.com:2083 ).

Để truy cập cPanel, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhập một trong các URL sau vào trình duyệt ưa thích của bạn. Thay thế 192.168.0.1 bằng địa chỉ IP của bạnexample.com với tên miền của bạn:

  • https://192.168.0.1:2083- URL này cho phép bạn truy cập cPanel qua kết nối được mã hóa với địa chỉ IP của bạn.
  • https://example.com:2083- URL này cho phép bạn truy cập cPanel qua kết nối được mã hóa với tên miền của bạn.
  • http://192.168.0.1:2082- URL này cho phép bạn truy cập cPanel qua kết nối không được mã hóa với địa chỉ IP của bạn.
  • http://example.com:2082- URL này cho phép bạn truy cập cPanel qua kết nối không được mã hóa với tên miền của bạn.
 2. Nhập Tên người dùngMật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Xem thêm thông tin