Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập cPanel trong Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Làm theo các bước sau để truy cập trực tiếp vào trang Quản trị cPanel cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể lấy tên người dùng cPanel từ phần Cài đặt trong Bảng điều khiển tài khoản của bạn . Nếu bạn chưa thay đổi mật khẩu cPanel của mình thành mật khẩu mà bạn biết, đây là cách thực hiện điều đó (mật khẩu cPanel và mật khẩu FTP chính của bạn giống nhau).

  1. Trong trình duyệt, truy cậphttps://yourDomainName/cpanel (ví dụ,https://coolexample.com/cpanel ).
  2. Nhập tên người dùng và mật khẩu cPanel của bạn, rồi chọn Đăng nhập .

Xem thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về cPanel

  • Nhân viên tại cPanel có kênh YouTube riêng bao gồm các video đào tạo.
  • Bạn có thể truy cập các trang tài liệu cPanel để biết thông tin chuyên sâu về cách sử dụng các tính năng.