Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập dịch vụ lưu trữ DNS

Sau khi thêm Dịch vụ lưu trữ DNS cho miền của mình, bạn có thể truy cập tập tin vùng để thêm, sửa hoặc xóa bản ghi DNS.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn miền của bạn để truy cập trang Cài đặt miền .
    chọn miền
  3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
  4. Xem hồ sơ DNS hiện tại của bạn. Bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa hồ sơ nếu cần.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Xem thêm thông tin