Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Truy cập dịch vụ lưu trữ DNS

Sau khi thêm Dịch vụ lưu trữ DNS cho miền của mình, bạn có thể truy cập tập tin vùng để thêm, sửa hoặc xóa bản ghi DNS.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
  4. Xem hồ sơ DNS hiện tại của bạn. Bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa hồ sơ nếu cần.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Xem thêm thông tin