Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Truy cập trang lưu tạm của tôi


Bước 3 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Bạn có thể truy cập trang lưu tạm WordPress được quản lý của mình để chỉnh sửa nội dung trang mà không ảnh hưởng đến website đang hoạt động.

Trang lưu tạm sẽ chứa nội dung từ lần cuối cùng bạn lưu các thay đổi đối với trang lưu tạm hoặc từ lần cuối cùng bạn đưa nội dung từ website trực tiếp sang trang lưu tạm.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn truy cập trang lưu tạm, vui lòng chọn Cài đặt từ menu biểu tượng menu.
    chọn cài đặt
  4. Trong phần Trang lưu tạm, vui lòng chọn Thao tác.
  5. Từ menu, vui lòng chọn Chỉnh sửa trang lưu tạm.

Giờ khi đã quen với việc truy cập trang lưu tạm của mình, bạn có thể bắt đầu thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với trang của mình. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách xem trang lưu tạm của mình.