Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Try it Out: Online Storage Trial Accounts

Online Storage is a service that lets you store and access files from any computer through a simple web-based interface.

We offer 30-day 1GB Online Storage trial accounts so you can try its services before you buy it.

To Sign Up For a Online Storage Trial Account

 1. Go to onlinefilefolder.com.
 2. Click Get Started Now.
 3. When prompted, "Already use Workspace Webmail?," click:
  • Yes if you have a Workspace Webmail account and want to connect it with your Online Storage trial account. Enter your Email Address, Workspace Webmail Password, and then click Log In.

   Connecting your Online Storage trial and Workspace Webmail accounts lets easily you switch between applications.
  • No if you do not have a Workspace Webmail account or do not want to associate one with your Online Storage trial account.
 4. Complete the following fields, and then click Register.
  • Email address — The email address you want to associate with your Online Storage trial account. If you entered your Workspace Webmail address information, this field is already completed.
  • Password and Confirm password — The password you want to use to log in to your Online Storage trial account. If you entered your Workspace Webmail address information, this field is already completed, and is your Workspace Webmail password.
  • PIN — A four-digit number to help you retrieve your password, if you forget it
  • Zip code — Your zip code to help you retrieve your password, if you forget it
  • Enter the letters shown above — Complete the CAPTCHA (security code).

You must activate your Online Storage trial account within 24 hours using the activation code we email to you.

Upgrade your Online Storage trial account at any time by purchasing and setting up a new Online Storage account using the same user name (your email address) and password as your Online Storage trial account. You'll also be invited to upgrade your Online Storage account after your Online Storage trial account expires.

When upgrading, we move all of your files from your Online Storage trial account to your new Online Storage account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.